Szukaj
  • Martyna

JPK_VAT z deklaracją od 1 października 2020 r. dla wszystkich przedsiębiorców !!

Z powodu pandemii koronawirusa obowiązek składania nowych plików JPK_VAT z deklaracją VAT został przesunięty. Nowy termin to 1 października 2020 r. Dzięki zmianie terminu mamy więcej czasu, aby przygotować się do zmian.


Nowy jednolity plik kontrolny zastąpi i połączy ze sobą obecnie stosowane dokumenty elektroniczne JPK_VAT oraz deklaracje VAT-7/VAT-7K. Będą musieli go składać przedsiębiorcy duzi, średni, mali i mikro. Nie będzie już możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK_VAT.

Nowy jednolity plik kontrolny będzie miał dwie wersje: JPK_V7M oraz JPK_V7K.


JPK_V7M to wersja dla podatników składających deklaracje VAT za okresy miesięczne. Będą musieli wypełniać go w obu częściach i składać go do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.


JPK_V7K dotyczy przedsiębiorców składający deklaracje raz na kwartał. Za pierwszy i drugi miesiąc kwartału będą musieli przesyłać będą nowe JPK jedynie w części ewidencyjnej, zaś po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną za cały kwartał.Plik z deklaracją będzie można podpisać:

  • podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),

  • profilem zaufanym,

  • danymi autoryzującymi.

Po złożeniu poprawnego JPK_VAT, podatnik będzie mógł pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).


Resort zapewnia, że dzięki nowemu JPK_VAT zostanie ograniczona liczba kontroli podatkowych i postępowań oraz skróci się czas wykonywania czynności kontrolnych. Każde rozliczenie VAT będzie zaś automatycznie weryfikowane w zakresie prawidłowości wykazanych kwot podatku należnego i naliczonego, bez angażowania podatnika.


#jpk #podatki #vat #nowytermin #poradnikprzedsiębiorcy


źródło: https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1484612,nowy-jpk-vat-2020-termin-od-kiedy-obowiazuje.htmlfbclid=IwAR2HLnTWGmAcvDTMYvhezq4l5uzxCNmabnKRycAkU1GS9lsFCKfHYNYZN-c

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie