Szukaj
  • Martyna

Jednorazowa pożyczka 5000 zł

Pożyczka jest udzielana przez Powiatowe Urzędy Pracy. O uzyskanie pożyczki może się starać osoba o statusie mikroprzedsiębiorcy, spełniające następujące kryteria:

  • prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 roku (według tarczy 2.0 było przed 1 marca 2020 roku),

  • posiadanie statusu firmy – jednoosobowa działalność gospodarcza lub mała firma zatrudniająca do 9 pracowników,

  • prowadzenie działalność gospodarczą na zasadach samozatrudnienia.


Na co można przeznaczyć otrzymaną pożyczkę?

Środki z pożyczki muszą być przeznaczone na bieżące pokrycie kosztów związanych z działalnością gospodarczą, np. na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu.


Warunki spłaty lub umorzenia pożyczki

Pożyczka powinna być spłacona w okresie 12 miesięcy po upływie 3-miesięcznego okresu karencji, jeśli przedsiębiorca nie spełni warunków do jej umorzenia.


Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.


Od momentu ogłoszenia tarczy 4.0 nie trzeba już składać wniosków o umorzenie pożyczki. Wcześniej taki wniosek musiał być złożony w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia pożyczki – prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy. Niedotrzymanie terminu pozbawiało przedsiębiorcę możliwości umorzenia.

Dzięki zmianom wprowadzonym przez Tarczę 4.0 umorzenie pożyczki następuje automatycznie po spełnieniu powyższego warunku, nie ma już konieczności składania dodatkowego wniosku w tym zakresie.


#tarczaantykryzysowa #covid19 #pomocdlaprzedsiębiorcy #poradnikprzedsiębiorcy #pożyczka5000

9 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie