Szukaj
 • Martyna

Dotacja 5000 zł w ramach Tarczy 6.0 tylko dla przedsiębiorców o określonych kodach PKD

Nowa tarcza antykryzysowa zostanie rozszerzona o bezzwrotne dotacje dla firm. Zgodnie z nowymi przepisami, uzyskanie dotacji będzie uzależnione od branży, w jakiej działa firma.


Dotacja przyznawana będzie tylko dla mikro i małych przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą – służyć ma ona do pokrycia bieżących kosztów prowadzenia firmy.

Starając się o uzyskanie dotacji, przedsiębiorcy będą musieli wykazać, że odnotowali 40% spadek przychodów w październiku lub listopadzie 2020 roku w porównaniu do października lub listopada roku zeszłego.


Dotacja w kwocie 5000 zł zostanie udzielona w formie bezzwrotnej, pod warunkiem że przedsiębiorca przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia nie przerwie wykonywania swojej działalność gospodarczej. Jest to na pewno ważna informacja dla firm, które zdecydują się na skorzystanie akurat z tej formy wsparcia

Dotacja wypłacana będzie zatem tym przedsiębiorcom, którzy przeważającą działalność gospodarczą prowadzą pod następującymi kodami PKD:

 • 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

 • 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

 • 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

 • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne

 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów

 • 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 • 74.20.Z - Działalność fotograficzna

 • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

 • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

 • 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna

 • 86.90.D - Działalność paramedyczna

 • 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 • 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych

 • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

 • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem

 • 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

 • 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

 • 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 • 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznejCzytaj więcej na : https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dotacja-5000-zl-dla-firm-z-tarczy-branzowej


#covid19 #tarczaantykryzysowa #tarcza6 #tarczabranżowa #bezzwrotna #dotacja #dotacja5000 #kodyPKD #poradnikprzedsiębiorcy


0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie