Szukaj
  • Martyna

Świadczenie postojowe

Przedsiębiorcy, którzy nie skorzystali jeszcze ze świadczenia postojowego, mogą nadal składać wnioski do ZUS.


Jest to świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.


Jest to pomoc dla samozatrudnionych i osób na umowach zlecenia.


Dla samozatrudnionych warunkiem jest, aby prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczęte było przez 1 lutego 2020 r. oraz aby przedsiębiorstwo w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku miało mniejszy przychód o 15% i doszło do przestoju.

Kluczowe znaczenie dla przyznania postojowego ma kryterium spadku przychodów ,,w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku". Spadek przychodów zanotowany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku oznacza, że przedsiębiorcy nie mają już możliwości ubiegania się o postojowe za miesiące marzec – czerwiec. Składając bowiem wniosek o świadczenie postojowe w sierpniu, we wniosku RSP-D wykazać należy 15% spadek przychodów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a więc w lipcu – w stosunku do czerwca 2020 roku.

Dla osób na umowach zlecenia, o dzieło świadczenie postojowe przysługuje, gdy nie są w stanie wykonywać tej umowy i ta umowa to jedyne źródło utrzymania tej osoby. Warunkiem otrzymania świadczenia postojowego jest również wykonywanie umowy cywilnoprawnej, która została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.

Wysokość postojowego wynosi 2 080 zł (1 300 zł dla osób na umowach cywilnoprawnych gdy zarabiały mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia).Świadczenie możesz otrzymać maksymalnie trzy razy. Wypłatę otrzymasz na rachunek bankowy.


Zgodnie z tarczą 4.0 można to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną. Wnioski składane w formie papierowej nie zostaną nawet rozpatrzone.


#tarczaantykryzysowa #covid19 #świadczeniepostojowe #zus #poradnikprzedsiębiorcy

2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie